SATISFACCIÓ FAMÍLIES AMB ALUMNES NOUS


L'enquesta serveix per valorar el grau de satisfacció de les famílies amb el procés  de matrícula així com el sentiment d'acollida dels alumnes al centre.


Hi ha 6 preguntes en aquesta enquesta.